مشخصات جدید ماهواره 
Hot Bird 13B: 13 Degrees East
Transponder: 134 
Downlink Freq: 11200 MHz
Polarization: Vertical
Symbol Rate: 27500 Msyb
FEC: 5/6
صفحه اصلی
تماس و آشنایی
کمک های مالی
چت روم
جدول برنامه ها
من می خواهم
  
فرم عضویت کلیسای ۷
 
 ۷عضویت در کلیسای 
 

چگونگی کمک مالی به کلیسای ۷
 
 
 
کلیسای ۷
 

 
 
    

McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams
تماس و آشناییکمک های مالیچت رومجدول برنامه هامن می خواهم
با قلب من شهر من همیاری کنم
جدول برنامه ها را ببینم
به چت روم بروم
کمک های مالی کنم
با شما تماس بگیرم
همکاری هنری کنم
را ببینم V پخش زنده شبکه
کتابخانه
داستان من
© 2017 Copyright  Shabakeh 7